Skip to main content

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Aşağıda, çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımı bağlamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendiriyoruz.

Sorumlu

IPROJEX GmbH
Hohe Bleichen 12
20354 Hamburg

Telefon numarası: +49 40 4230 7677
Faks: +49 4103 967 2339
E-posta: info@thermalhero.com

İletişim
Veri koruma ile ilgili sorularınız için lütfen yukarıda verilen iletişim bilgilerine başvurun.

Depolama Süresi
Kişisel verilerinizi genellikle toplanma veya başka bir şekilde işlenme amaçları için artık gerekli olmadığında sileriz.

Onayınızı talep ettiysek ve onay verdiyseniz, onayınızı iptal ederseniz ve işleme için başka bir yasal dayanak yoksa kişisel verilerinizi sileriz.

İşlemeye itiraz ederseniz ve işleme için ağır basan meşru gerekçeler yoksa veya doğrudan pazarlama amaçları veya ilgili profilleme için işlemeye itiraz ederseniz kişisel verilerinizi sileceğiz.

Silme işlemi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğün (örn. yasal saklama süreleri) yerine getirilmesi veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için işlemenin hala gerekli olması nedeniyle mümkün değilse, kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlayacağız.

Saklama süresi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bölümlerde de bulabilirsiniz.

Haklarınız
Kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

– Bilgi edinme hakkı
– Düzeltme hakkı
– Silme hakkı
– İşlemenin kısıtlanması hakkı
– İşlemeye itiraz etme hakkı
– Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerinizin GDPR (Alman DS-GVO) Madde 6(1)(e) veya (f)’ye dayalı olarak işlenmesine, bu hükümlere dayalı profil oluşturma da dahil olmak üzere, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan işleme için veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için zorlayıcı meşru gerekçeler göstermediğimiz sürece kişisel verilerinizi artık işlemeyeceğiz.

Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işliyorsak, bu tür doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil oluşturmayı da içeren bu tür pazarlama için kişisel verilerinizin işlenmesine istediğiniz zaman itiraz etme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizi artık bu amaçlar için işlemeyeceğiz.

Bize onay verdiyseniz, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanın geri çekilmesi, geri çekilmeden önceki rızaya dayalı işlemenin yasallığını etkilemez.

Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenmesine ilişkin olarak bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Kişisel Verilerinizin Sağlanması
Kişisel verilerinizin sağlanması genellikle ne yasal ne de sözleşmesel olarak gereklidir ve bir sözleşmenin imzalanması için gerekli değildir. Genellikle kişisel verilerinizi sağlamak zorunda değilsiniz. Böyle bir durumda, kişisel verilerinizi toplarken sizi ayrıca bilgilendireceğiz (örneğin, giriş formlarındaki zorunlu alanları işaretleyerek).

Kişisel verilerinizi sağlamamanız, genellikle kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlardan herhangi biri için işlemememize neden olur ve ilgili işlemle ilgili bir tekliften yararlanamazsınız (örnek: e-posta adresinizi vermeden haber bültenimizi alamazsınız).

Web Hosting

Web barındırma için harici hizmetler kullanıyoruz. Bu hizmetler, çevrimiçi hizmetlerimizin kullanımı bağlamında işlenen kişisel verilere erişebilir.

Güvenlik
Güvenlik nedenleriyle ve kişisel verilerinizin ve diğer gizli içeriğin iletimini korumak için, etki alanımızda şifreleme kullanıyoruz. Bunu “https://” dizesinden ve tarayıcı çubuğundaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz.

İletişim
Eğer bizimle iletişime geçerseniz, talebinizi yerine getirmek için kişisel verilerinizi işleyeceğiz.
Onayınızı talep ettiysek ve onay verdiyseniz, işlemenin yasal dayanağı Madde 6’dır.

Onayınızı istediysek ve verdiyseniz, işlemenin yasal dayanağı Madde 6’dır. GDPR’nin 6(1)(a) maddesidir (Alman DS-GVO). Onayınızı istemediysek, işlemenin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir. GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir (Alman DS-GVO). Meşru menfaatimiz, iletişim talebinizin işlenmesidir. İşlemenin sizinle bir sözleşmenin ifası veya talebiniz üzerine sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerekli olması halinde, işleme için ek yasal dayanak GDPR’nin 6(1)(b) maddesidir. GDPR’nin 6(1)(b) maddesi (Alman DS-GVO).

E-posta hesaplarımızın sağlanması ve bakımı için harici hizmetler kullanıyoruz. Bu hizmetler, bizimle iletişim kurma bağlamında işlenen kişisel verilere erişebilir.

Çerezler ve Benzer Teknolojiler
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, cihazınızda depolanan metin bilgileridir. tarayıcınızı kapattıktan hemen sonra silinen oturum çerezleri ile belirli bir süre sonra silinen kalıcı çerezler arasında bir ayrım yapılır.

Çerezlere ek olarak, izleme pikselleri ve web işaretçileri gibi benzer teknolojiler de kullanılabilir. Çerezlere ilişkin aşağıdaki bilgiler benzer teknolojiler için de geçerlidir. Bu açıklamalar, çerezler ve benzer teknolojilerle ilgili diğer işleme faaliyetleri (analiz, pazarlama vb.) için de geçerlidir. Bu aynı zamanda çerezlerin kullanımı için vermiş olabileceğiniz ve çerezler ve benzer teknolojilerle ilgili diğer teknolojileri ve işleme faaliyetlerini de kapsayan herhangi bir onay için de geçerlidir.

Çerezler belirli işlevleri etkinleştirmek için kullanılabilir. Çerezler ayrıca çevrimiçi tekliflerimizin erişimini ölçmek, bunları ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre uyarlamak ve çevrimiçi tekliflerimizi ve pazarlamamızı optimize etmek için de kullanılabilir. Çerezler bizim tarafımızdan ve harici hizmetler tarafından kullanılabilir.

Kullanılan çerezleri ve ilgili onayları yönetmek için bir onay aracı kullanıyoruz. Kullanılan çerezlerin (amaç, saklama süresi, harici hizmetler vb.) ve kullandığımız onay aracının ayrıntıları aşağıdaki bölümlerde bulunabilir.

Onayınızı istediysek ve verdiyseniz, işleme için yasal dayanak Madde 6(1)(a)’dır. GDPR’nin 6(1)(a) maddesidir (Alman DS-GVO). Onayınızı istemediysek, işlemenin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir. GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir (Alman DS-GVO). Meşru menfaatimiz, kullanılan çerezlerin ve ilgili onayların yönetimidir. İşlemenin amacına bağlı olarak, meşru menfaatlerimiz aşağıdaki bölümlerde bulunabilir.

Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezlerin saklanmasını önleyebilirsiniz. Çerez ayarlarını yönetme hakkında daha fazla bilgi bulabileceğiniz tipik tarayıcılar için aşağıda bağlantılar sunuyoruz:

– Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=tr
– Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
– Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
– Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
– Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/cookies.html

Diğer devre dışı bırakma seçeneklerini aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz: https://www.youronlinechoices.eu/ , https://youradchoices.ca/en/tools , https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN ve https://optout.networkadvertising.org/?c=1 .

Çerezlerin saklanmasını engellerseniz, çevrimiçi tekliflerimizin düzgün çalışmasının bozulabileceğini lütfen unutmayın. Tüm çerezleri silerseniz, yukarıdaki ayarlar kaybolacak ve yeniden uygulanması gerekecektir.

Ayrıca, izlenmek istemediğinizi belirtmek için tarayıcınızın “Do-Not-Track” işlevini etkinleştirebilirsiniz. Aşağıda tipik tarayıcılar için “Do-Not-Track” ayarının nasıl etkinleştirileceği hakkında daha fazla bilgi bulabileceğiniz bağlantılar bulunmaktadır:

– Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/wie-verhindere-ich-dass-websites-mich-verfolgen
– Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
– Internet Explorer / Edge: https://support.microsoft.com/de-de/windows/verwenden-von-do-not-track-in-internet-explorer-11-ad61fa73-d533-ce96-3f64-2aa3a332e792
– Opera: https://help.opera.com/de/latest/security-and-privacy/
– Safari, Şubat 2019’dan bu yana “Do-Not-Track” işlevini artık desteklemiyor. Bununla birlikte, Safari’de siteler arası izlemeyi şu şekilde önleyebilirsiniz: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri40732/12.0/mac
– Yandex: https://browser.yandex.com/help/personal-data-protection/ytp.html

Ayrıca, tarafımızca sağlanan onay aracı aracılığıyla kullanılan çerezlerle ilgili onayınızı iptal edebilir veya yönetebilirsiniz.

Haber Bülteni

Onayınızı talep ettiysek ve verdiyseniz, e-posta adresinizi e-posta pazarlama amaçları için işleriz ve size kişisel olarak hitap etmek için ek kişisel verileri işleyebiliriz. İşlemenin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(a) maddesidir (Alman DS-GVO). E-posta pazarlamasının içeriği, onayınız alınırken özellikle açıklanacaktır. Ayrıca, e-posta pazarlaması bizim, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler içerir.

Kişisel verilerinizin olası kötüye kullanımını önlemek için double-opt-in prosedürünü kullanıyoruz. E-posta adresinizi aldıktan sonra, size verilen adrese bir e-posta göndererek gerçekten e-posta pazarlaması almak istediğinizi onaylamanızı isteyeceğiz. Bu işlemin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir (Alman DS-GVO). Meşru menfaatimiz, yasalara uygun olarak e-posta pazarlaması yapmaktır.

Onayınızın yasal olarak alındığını göstermek için onayınızın zamanını, onayınızın zamanını, IP adresinizi ve onay beyanınızın içeriğini kaydederiz. Bu işlemin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir (Alman DS-GVO). Meşru menfaatimiz, yasalara uygun olarak e-posta pazarlaması yapmaktır.

Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İzninizin iptali, iptal edilmeden önce izne dayalı olarak gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemez. Onayınızı iptal etmek için e-postalarda verilen bağlantıyı kullanabilir veya yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Onayınızı iptal ettiyseniz, bu kişisel verilerle ilgili olarak daha fazla e-posta pazarlaması yapılmamasını sağlamak için kişisel verilerinizi bir kara listede/blok listesinde işleme hakkını saklı tutarız. Bu işlemin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir (Alman DS-GVO). Meşru menfaatimiz, istenmeyen e-posta pazarlamasını önlemektir.

Analitik & Pazarlama
Kişisel verilerinizi, çevrimiçi teklifimizin erişimini ölçmek, ihtiyaçlarınıza ve ilgi alanlarınıza göre uyarlamak ve çevrimiçi teklifimizi ve pazarlamamızı optimize etmek için işliyoruz.

Onayınızı talep ettiysek ve verdiyseniz, işlemenin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(a) maddesidir (Alman DS-GVO). Onayınızı talep etmediysek, işlemenin yasal dayanağı GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir (Alman DS-GVO)

. Meşru menfaatimiz, çevrimiçi teklifimizi ve pazarlamamızı optimize etmektir.

Analiz ve pazarlama amaçları için profil oluşturmayı (reklam, kişiselleştirilmiş bilgi vb. için) içerebilecek harici hizmetler kullanıyoruz. Profil oluşturma farklı hizmetler ve cihazlar arasında da gerçekleşebilir. Kullanılan hizmetler, veri işlemenin kapsamı, kullanılan teknolojiler ve prosedürler, profillemenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve varsa, ilgili mantık, önem ve bu tür işlemenin sizin için amaçlanan sonuçları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu bölümün sonunda verilen kullanılan hizmetler hakkında ayrıntılı bilgilere ve orada verilen bağlantılara bakın.

Çerezler ve benzer teknolojiler hakkında daha fazla bilgi için lütfen yukarıdaki bilgilere bakın.

Facebook-Pixel ile Özel Hedef Kitleler
Sağlayıcı: Meta Platforms Ireland Limited, İrlanda. Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms, Inc, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224 , https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE, https://www.facebook.com/privacy/policy/ , https://de-de.facebook.com/policies/cookies/ , https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp, and https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

 

Özel Hedef Kitleler ve Gelişmiş Eşleştirme ile Facebook-Pixel
Sağlayıcı: Meta Platforms Ireland Limited, İrlanda. Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms, Inc, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://www.facebook.com/business/help/744354708981227?id=2469097953376494

Further information & privacy: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142&recommended_by=218844828315224 , https://www.facebook.com/business/help/1474662202748341?id=2469097953376494&locale=de_DE , https://de-de.facebook.com/business/help/611774685654668, https://www.facebook.com/privacy/policy/ , https://de-de.facebook.com/policies/cookies/, https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp ve https://de-de.facebook.com/help/568137493302217

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

Google Ads Dönüşüm Takibi
Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de Google hizmetleri Google Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://support.google.com/google-ads/answer/1722022?hl=de

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://policies.google.com/?hl=de

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://business.safety.google/gdpr/ . AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

Google Ads Geliştirilmiş Dönüşümler
Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de Google hizmetleri Google Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=de

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://policies.google.com/?hl=de

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://business.safety.google/gdpr/ . AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

Google AdSense
Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de Google hizmetleri Google Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://www.google.com/intl/de_de/adsense/start/

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://policies.google.com/?hl=de

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://business.safety.google/gdpr/ . AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

Google Analytics
Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de Google hizmetleri Google Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ve https://policies.google.com/?hl=de

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://business.safety.google/gdpr/ . AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

Google Analytics 360
Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de Google hizmetleri Google Ireland Limited, Gordon House, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://marketingplatform.google.com/about/analytics-360/

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ve https://policies.google.com/?hl=de

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://business.safety.google/gdpr/ . AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

Google Analytics 4

Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de Google hizmetleri Google Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://support.google.com/analytics/answer/10089681?hl=de

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de ve https://policies.google.com/?hl=de

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: [Bağlantı](https://business.safety.google/gdpr/). AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

LinkedIn Insight Etiketi
Sağlayıcı: AB, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya İsviçre’de bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn tarafından sağlanır

Ireland Unlimited Company, İrlanda. AB, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) veya İsviçre dışında bulunuyorsanız,

Bu hizmet LinkedIn Corporation, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmaktadır. LinkedIn Insight Tag için web sitesi https://business.linkedin.com/marketing-solutions/insight-tag adresindedir ve ek bilgi ve gizlilik ayrıntılarını https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ve https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy adreslerinde bulabilirsiniz. Veri aktarımı AB Standart Sözleşme Maddeleri kapsamındadır ve bu maddelerin bir kopyasını LinkedIn’den talep edebilirsiniz.

LinkedIn Yeniden Hedefleme:
Sağlayıcı: AB, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya İsviçre’de bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Ireland Unlimited Company, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. AB, AEA veya İsviçre dışında bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Corporation, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanır.

Web sitesi: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/ad-targeting/retargeting
Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ve https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını LinkedIn’den talep edebilirsiniz.

LinkedIn Web Sitesi Demografisi:
Sağlayıcı: AB, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya İsviçre’de bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Ireland Unlimited Company, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. AB, AEA veya İsviçre dışında bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Corporation, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmaktadır.

Web sitesi: https://business.linkedin.com/marketing-solutions/website-demographics

Daha fazla bilgi ve gizlilik:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ve https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını LinkedIn’den talep edebilirsiniz.

Sosyal Medya Varlığı:
Kullanıcılarla iletişim kurmak ve çevrimiçi varlığımızı ve pazarlamamızı optimize etmek için harici platformlarda sosyal medya varlığını sürdürüyoruz. Bu gizlilik politikası aşağıdaki sosyal medya platformları için de geçerlidir:

Onayınızı istediysek ve verdiyseniz, işleme için yasal dayanak GDPR’nin 6(1)(a) maddesidir (Alman DS-GVO). Onayınızı istemediysek, işleme için yasal dayanak GDPR’nin (Alman DS-GVO) 6(1)(f) maddesidir ve meşru menfaatimiz çevrimiçi varlığımızı ve pazarlamamızı optimize etmektir.

Harici platformları kullanırken, profil oluşturma (reklam, kişiselleştirilmiş bilgi vb. için) da gerçekleşebilir. Profilleme ayrıca platformlar ve cihazlar arası da olabilir. Kullanılan hizmetler, veri işlemenin kapsamı, bu hizmetler tarafından kullanılan teknolojiler ve prosedürler ve ilgili mantık, önem ve sizin için amaçlanan sonuçlar hakkında bilgiler dahil olmak üzere profil oluşturmanın gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıda kullandığımız hizmetler hakkında ek bilgilere ve verilen bağlantılara bakın.

Facebook:
Sağlayıcı: Meta Platforms Ireland Limited, İrlanda. Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms, Inc, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://www.facebook.com
Sağlayıcı ve biz ortak kontrolörleriz. Sağlayıcı ile uygun bir anlaşma imzaladık ve bu anlaşmayı https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum ve https://www.facebook.com/legal/controller_addendum adreslerinde görüntüleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi ve gizlilik:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ , https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , https://www.facebook.com/privacy/policy/ , https://www.facebook.com/policies/cookies/ , https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp ve https://www.facebook.com/help/568137493302217

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

Instagram:

Sağlayıcı: Meta Platforms Ireland Limited, İrlanda. Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms, Inc., Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://www.instagram.com

Daha fazla bilgi ve gizlilik:
https://help.instagram.com/581066165581870) and https://help.instagram.com/519522125107875)

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

 

LinkedIn:
Sağlayıcı: AB, Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) veya İsviçre’de bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Ireland Unlimited Company, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. AB, AEA veya İsviçre dışında bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Corporation, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmaktadır.

Web sitesi: https://www.linkedin.com

Daha fazla bilgi ve gizlilik:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy ve https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

WhatsApp:
Sağlayıcı: Kullanıcılar Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (Avrupa Birliği dahil) bir ülkede veya dahil edilen diğer herhangi bir ülke veya bölgede (topluca Avrupa Bölgesi olarak anılır) ikamet ediyorsa, hizmet WhatsApp Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanır. Kullanıcılar Avrupa Bölgesi dışındaki herhangi bir ülkede ikamet ediyorsa, hizmet WhatsApp LLC, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanır.

Web sitesi: https://www.whatsapp.com/
Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://www.whatsapp.com/privacy https://www.whatsapp.com/legal/ , ve https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea
Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

YouTube:
Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de, Google hizmetleri Google Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur. Web sitesi: https://www.youtube.com

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://policies.google.com/?hl=en

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://business.safety.google/gdpr/ . AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

Sosyal medya içeriği/eklentisi
Bu harici hizmetlerin içeriğini ve özelliklerini görüntülemek ve çevrimiçi teklifimizi ve pazarlamamızı optimize etmek için harici hizmetlerden sosyal medya içeriği / eklentileri kullanıyoruz.

Onayınızı talep ettiysek ve verdiyseniz, işleme için yasal dayanak GDPR’nin 6(1)(a) maddesidir. GDPR’nin 6(1)(a) maddesidir. Onayınızı talep etmediysek, işleme için yasal dayanak GDPR Madde 6(1)(f)’dir. GDPR’nin 6(1)(f) maddesidir. Meşru menfaatimiz, çevrimiçi teklifimizin ve pazarlamamızın optimizasyonudur.

Harici hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak, profil oluşturma (reklam, kişiselleştirilmiş bilgi vb. için) da gerçekleşebilir. Profilleme ayrıca platformlar ve cihazlar arası da olabilir. Kullanılan hizmetler, veri işlemenin kapsamı, ilgili hizmetlerde kullanılan teknolojiler ve prosedürlerin yanı sıra ilgili hizmetlerin kullanımıyla profillemenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve gerçekleşmesi durumunda ilgili mantık, önem ve sizin için amaçlanan sonuçlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bölümün sonunda kullandığımız hizmetler hakkında daha fazla bilgiye ve verilen bağlantılara bakın.

Kişisel verilerinizi korumak için Shariff kullanıyoruz. Shariff hakkında daha fazla bilgiyi https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html adresinde bulabilirsiniz.

Facebook
Sağlayıcı: Meta Platforms Ireland Limited, İrlanda. Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms, Inc, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://www.facebook.com
Daha fazla bilgi ve gizlilik:
https://developers.facebook.com/docs/plugins/ , https://www.facebook.com/privacy/policy/ , https://www.facebook.com/policies/cookies/ , https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp ve https://www.facebook.com/help/568137493302217

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

Instagram

Sağlayıcı: Meta Platforms Ireland Limited, İrlanda. Meta Platforms Ireland Limited, Meta Platforms, Inc, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.
Web sitesi: https://www.instagram.com
Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://help.instagram.com/581066165581870 and https://help.instagram.com/519522125107875
Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

LinkedIn
Sağlayıcı: AB, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) veya İsviçre’de bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Ireland Unlimited Company, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. AB, AEA veya İsviçre dışında bulunuyorsanız, bu hizmet LinkedIn Corporation, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanmaktadır.

Web sitesi: https://www.linkedin.com

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy ve https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

Vimeo
Sağlayıcı: Vimeo, Inc., Amerika Birleşik Devletleri.

Web sitesi: https://vimeo.com/
Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://vimeo.com/privacy

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

WhatsApp
Sağlayıcı: Kullanıcılar Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (Avrupa Birliği dahil) bir ülkede veya dahil edilen diğer herhangi bir ülke veya bölgede (topluca Avrupa Bölgesi olarak anılacaktır) ikamet ediyorsa, hizmet WhatsApp Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanır. Kullanıcılar Avrupa Bölgesi dışındaki herhangi bir ülkede ikamet ediyorsa, hizmet WhatsApp LLC, Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlanır.

Web sitesi: https://www.whatsapp.com/

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://www.whatsapp.com/privacy, https://www.whatsapp.com/legal/ , ve https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea

Garanti: AB Standart Sözleşme Maddeleri. AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını bizden talep edebilirsiniz.

YouTube
Sağlayıcı: Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre’de Google hizmetleri Google Ireland Limited, İrlanda tarafından sağlanmaktadır. Google Ireland Limited, Google LLC, Amerika Birleşik Devletleri’nin bir yan kuruluşudur.

Web sitesi: https://www.youtube.com

Daha fazla bilgi ve gizlilik: https://policies.google.com/?hl=en

Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılması belirli Google hizmetine bağlıdır ve Google tarafından sunulan çeşitli AB Standart Sözleşme Maddelerine tabidir. Bu konuda daha fazla bilgi ve Google’ın sorumluluğu için lütfen aşağıdaki bağlantıya bakın: https://business.safety.google/gdpr/ . AB Standart Sözleşme Maddelerinin bir kopyasını burada görüntüleyebilirsiniz.

Bu gizlilik politikası getLaw.de‘deki yapılandırıcı ile oluşturulmuştur.